تبلیغات
آت‍ـــِنـــÃthenaــا - همیشه معمار بمان

آت‍ـــِنـــÃthenaــا

Miss Architect

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگهمیشه معمار بمان

ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ٬ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺳﺎﻝ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻤﺎﻡ معماری ﺩﻧﯿﺎ !!!
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ!!!
برای درك رفتار زندگی انسان ها...
ﭼﻘﺪﺭ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻭ زندگی در خانه های قدیمی را تجربه نمی كنم !!!
ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎﺭ روی بام نگاه به آسمان نمی خوابم !!
می میرم و گرداگرد حیاط های مركزی نمی دوم!! ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ !!! دلم می خواست در پله های خانه ی ابشار می نشستم و پاهایم خنكای آب رودخانه را حس می كردند و محو منظره ها می شدم!

ﻭ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ و دانه دانه های این آثار معماری را از بالا می دیدم و بر بامشان می نشستم!!
دلم می خواست تمام بناهای مشهور را با دستانم لمس میكردم!!
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍست هﺎﯼ ﻣﻦ ﺯﯾﺎﺩﻧﺪ٬
ﺑﻠﻨﺪﻧﺪ٫
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﻧﺪ٫
ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :
معمار ﺑﺎﺷﻢ٬ معمار ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻭ معماری ﻣﺸهﻮﺭ ﺷﻮﻡ !!!
ﭼﻘﺪﺭ ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﯾﺪ بخوانم , ببینم و  در عالم خیال پرواز كنم  و خط بكشم!! ﻭﻗﺖﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻢ !!!معمار ﺑﺎﺷﻢ!!!
ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﻫﻤﻪٔ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ !!!
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : معمار ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ٫ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ٫ معمار های ﺧﻮﺏ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷند ٫ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻬﺸﺖ می سازند!! تو معمار باش، بگذار بگویند:
-ساده است؛
-در وادی خودش هست؛
-عجیب هست!!
-در عالم خیال هست و دیوانه!!! سالهاست دیگر کسی در این سرزمین، دیوانه نیست...
اما تو تغییر نکن!
تو خودت باش و نشان بده
هنوز كسی هنوز هست كه درك و ارتقا كیفیت زندگی انسان ها برایش مهم است!! همیشه معمار بمان.... 

سید علی خلیلی راد


برچسب ها:معمار، معماری،
[ دوشنبه 9 آذر 1394 ] [ 01:44 ق.ظ ] [ Athena Ak ] [ نظرات() ]